Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |

AmbulancesydTil Region SyddanmarkTil forsiden

Materiel

Ambulance Syd har omkring 77 køretøjer fra henholdsvis 2015 og 2019. Ambulancerne er indrettet og udstyret med det formål at give redderne de bedste arbejdsvilkår. Med et topmoderne materiel, der trækker på den nyeste teknologiske udvikling, har redderne mulighed for at sætte ind med effektiv behandling af patienten på ulykkesstedet – og fortsætte undervejs i ambulancen.  Der gøres blandt andet brug af følgende:

 

PPJ – en elektronisk patientjournal

PPJ'en bruges til at registrere informationer om patientens tilstand digitalt allerede i ambulancen. Informationerne videresendes til skadestue eller sygehus, som dermed hurtigere og bedre kan fortsætte behandlingen.

Den elektroniske båre

Den elektriske båre skåner redderne for tunge løft og er hurtig at justere op og ned i højden. Den kan løfte 320 kg uden manuel hjælp, har integreret dropstativ og er monteret med lys, så den ses tydeligt i mørke. Hovedgærdet justeres trinløst og kan placeres præcist i den ønskede højde. Båren, der kan betjenes både af en og to reddere, kan gøres kortere og medtages i små elevatorer samt dør-runddeller.

Combi carrier

Combi carrier bruges både til at løfte patienter, som har brud i nakke, ryg eller hofte, og til at anbringe dem i en ambulance. Førhen brugte man, i nogle tilfælde, to forskellige redskaber til denne manøvre, men med den nye combi-carrier kan man nøjes med et enkelt, mere skånsomt redskab. På combi-carrieren har man desuden fået en ny slags sele, hvor man med såkaldte spider-straps kan spænde patienten bedre fast end hidtidige selesystemer.

KED-vest

KED-vest kan bruges, hvis patienterne sidder i en bil eller er indespærret i mindre rum og har ondt i ryg eller nakke, og det derfor er vigtigt at undgå enhver form for vrid i rygsøjlen, når de skal flyttes ud ad bilen. Vesten kan også bruges som bækkenslynge, hvis der er mistanke om brud på bækkenet.

Elektrisk bærestol

Den elektriske bærestol kan også køre op ad trapper, hvor de førhen typisk kun kunne køre ned. Det er en stor fordel ved eksempelvis sygetransporter, hvor man kører folk hjem igen efter endt behandling.

3 ventilationsmasker

De fleste ambulancer har et ventilationssæt til voksne og til børn, men kun få andre end Ambulance Syd kører desuden med et særligt ventilationssæt til helt nyfødte.

Kapnograf

Kapnografen måler mængden af CO2 i udåndingsluften. Med kapnografen kan man langt bedre følge patientens åndedræt og kredsløbsstatus og bl.a. se, om han eller hun optager ilten ordentligt eller har ophobning af CO2 (dette ses f.eks. ved kronisk obstruktiv lungesygdom). Førhen havde man kun kapnografer på akutlægebiler.

Nasal airway

Nasal airway holder luftvejene frie, ved at man lader en gummitube skabe plads i den bagerste del af svælget, uden at fremprovokere opkastning.

LifePak 15

LifePak 15 (LP15) har erstattet LifePak 12 og er et avanceret monitoreringsudstyr til at overvåge patientens hjerterytme, afgive stød på patienter som har hjertestop, samt måle blodtryk, end-tidal CO2 niveau og iltmætningen af blodet. Med LP15 kan paramedicineren, efter lægelig anvisning, lave ekstern pacing (frekvensstøde patienten) ved langsom hjerterytme, hvor patienten er kredsløbspåvirket (med en lavere strømstyrke), dette er livstruende situationer, hvis der ikke handles hurtigt. Førhen var det kun akutlægen, der havde mulighed for ekstern pacing. Nu kan redderen kontakte akutlægen og i samråd med denne sørge for at pace patienten til ønsket hjertefrekvens.

Medicintasker

Paramedicineren er udstyret med en sort taske med omkring 23 forskellige præparater, og til ambulancebehandleren er der en blå taske med omkring 13 præparater. Et af præparaterne er et helt nyt krampestillende præparat, som gives i næsehulen eller injiceres i en større muskel i stedet for rektalt – en mere værdig metode. En anden nyhed er et smertestillende præparat til børn som nu kan gives nasalt i stedet for gennem et plastikkateter i blodåren – en stor fordel i forhold til børn, som kan være vanskelige at holde i ro.

Ilttaske

Ilttasken medbringes også altid. Denne indeholder en letvægtsiltflaske med et indbygget manometer, som gør det muligt at give fra 1 til 15 liter ilt pr. minut via forskelligt maske-/iltudstyr.

Behandlertaske

Behandlertaske medbringes ligeledes på akutte opgaver. Denne indeholder en masse udstyr til f.eks. sugning af luftveje, ventilationsudstyr, infusionssæt, diverse kanyler til medicin indgift, saks og diverse forbindingsmaterialer.


Siden er sidst opdateret 15-9-2020
SekretariatTilgængelighedserklæring