Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
Søg

AmbulancesydTil Region SyddanmarkTil forsiden


Ambulance SydpilNyheder og pressepilForskning og udvikling

Forskning og udvikling

I Ambulance Syd har vi patienten i centrum i alt, hvad vi gør. Det betyder også, at vi meget gerne samarbejder med andre beredskaber og andre dele af den præhospitale verden, så vi kan være på forkant med udviklingen, når det kommer til behandling af patienterne.

Nedenfor finder du en række artikler/forskningsprojekter, som vi enten indgår i, eller har indgået i, netop med det i tankerne.

 

Spinal stabilisering

(afsluttet - læs rapporten her)

 

Skader på rygsøjlen er relativt sjældne i Danmark, men de kan have alvorlige neurologiske konsekvenser.
I årtier har man i den præhospitale verden betragtet stabilisering af rygsøjlen med en stabil halskrave som værende den bedste procedure for at forhindre sekundære skader på rygsøjlen under transport. I de seneste år er der dog blevet sat spørgsmålstegn ved denne procedure, fordi der har manglet undersøgelser der understøtter den. Der blev derfor nedsat en national tværfaglig gruppe, som havde til formål at revurdere de nationale kliniske retningslinjer når det kommer til spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark. Resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser kan du læse i denne rapport.
 

Lungeultralydsscanning (igangværende)

Et forbedringstiltag, som kan komme vores patienter til gavn, er lungeultralydsscanning af patienter med brystsmerter og/eller åndenød.

Ambulance Syd har i samarbejde med Responce og Philips i gangsat et forskningsprojekt på seks udvalgte akutambulancer (Odense C, Odense S og Esbjerg), hvor patienter med åndenød og/eller brystsmerter vil få scannet deres lunger for at se om der kan findes en årsag til deres symptomer.

Dette er selvfølgelig et tillæg til den normale behandling og de normale undersøgelser, som ambulancepersonalet foretager.

Projektet afsluttes i første kvartal 2020, hvorefter forskergruppen vil evaluere og undersøge om tiltaget vil gavne patienterne i den præhospitale fase.  

 

KOL-projekt 

(se den foreløbige præsentation fra EMS (Emergency Medical Symposium) 2019 i Madrid her)

Bliver danske reddere kaldt ud til patienter, vil de, i langt de fleste tilfælde, skulle køre patienterne ind på sygehusene efterfølgende. Både transport og indlæggelse kan nogle gange være unødvendig – og ubelejligt for patienten. På baggrund af dette startede vi i samarbejde med Region Syddanmarks Præhospitale forskningsenhed et KOL-projekt i oktober 2018. Projektet blev afsluttet i april 2019, og du kan læse mere om de fund man gjorde sig hér.Projektet gik kort fortalt ud på, at lade ambulanceredderne, i samarbejde med akutlægen, vurdere og behandle patienterne på stedet, og dermed undgå en eventuel indlæggelse.

 

LUCAS-studie

(læs studiet omkring hjertemassagemaskiner her)

Bekymringer ift. de skader der kan opstå som følge af brug af hjertemassagemaskiner, har ført til et studie omkring netop dette: skader forbundet med hhv. manuel og mekanisk hjertemassage. Med udgangspunkt i i alt 437 patienter, hvoraf 84 modtog både manuel og mekanisk hjertemassage, og 353 modtog manuel hjertemassage alene, har man fundet, at der kan være væsentlige skader forbundet med brugen af særligt mekanisk hjertemassage (LUCAS-maskinerne). På baggrund af de fund, konkluderer forfatterne, at mekanisk hjertemassage kun bør benyttes i situationer, hvor manuel brystmassage er umulig.

Du kan læse studiet hér.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 10-9-2019
Sekretariat