Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT |

AmbulancesydTil Region SyddanmarkTil forsiden


Ambulance SydpilNyheder og pressepilForskning og udvikling

Forskning og udvikling

Er du interesseret i at læse mere om spinal stabilisering, lungeultralydscanning og lignende - så læs rapporten her.

I Ambulance Syd har vi patienten i centrum i alt, hvad vi gør. Det betyder også, at vi meget gerne samarbejder med andre beredskaber og andre dele af den præhospitale verden, så vi kan være på forkant med udviklingen, når det kommer til behandling af patienterne.

Nedenfor finder du en række artikler/forskningsprojekter, som vi enten indgår i, eller har indgået i, netop med det i tankerne.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område

 

Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 1-1-2 og fået sendt en akutambulance i august eller september 2019. Flere af regionerne har tidligere gennemført lignende undersøgelser i egen region, men det er første gang, at landets fem præhospitale akutberedskaber har gennemført en samlet undersøgelse med enslydende spørgsmål på tværs af regionerne.

Regionerne har leveret dataudtræk, mens udviklings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, har stået for indsamling af svar, analyse og rapporter. 

Klik her for at læse undersøgelsen

Spinal stabilisering

 

 

Skader på rygsøjlen er relativt sjældne i Danmark, men de kan have alvorlige neurologiske konsekvenser.
I årtier har man i den præhospitale verden betragtet stabilisering af rygsøjlen med en stabil halskrave som værende den bedste procedure for at forhindre sekundære skader på rygsøjlen under transport. I de seneste år er der dog blevet sat spørgsmålstegn ved denne procedure, fordi der har manglet undersøgelser der understøtter den. Der blev derfor nedsat en national tværfaglig gruppe, som havde til formål at revurdere de nationale kliniske retningslinjer når det kommer til spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark. 

Læs resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser i denne rapport.
 

Lungeultralydsscanning

Et forbedringstiltag, som kan komme vores patienter til gavn, er lungeultralydsscanning af patienter med brystsmerter og/eller åndenød.

Ambulance Syd har i samarbejde med Responce og Philips medvirket i et forskningsprojekt på seks udvalgte akutambulancer (Odense C, Odense S og Esbjerg), hvor patienter med åndenød og/eller brystsmerter har lunne få scannet deres lunger for at se om der kan findes en årsag til deres symptomer.

Dette var et tillæg til den normale behandling og de normale undersøgelser, som ambulancepersonalet foretager.

Projektet blev afsluttet i første kvartal 2020, og du kan læse mere om projektet i denne artikel  eller her

 

KOL-projekt 

Bliver danske reddere kaldt ud til patienter, vil de, i langt de fleste tilfælde, skulle køre patienterne ind på sygehusene efterfølgende. Både transport og indlæggelse kan nogle gange være unødvendig – og ubelejligt for patienten. På baggrund af dette startede vi i samarbejde med Region Syddanmarks Præhospitale forskningsenhed et KOL-projekt i oktober 2018. Projektet blev afsluttet i april 2019, og du kan nu læse mere om de fund man gjorde sig.Projektet gik kort fortalt ud på, at lade ambulanceredderne, i samarbejde med akutlægen, vurdere og behandle patienterne på stedet, og dermed undgå en eventuel indlæggelse.

Se den foreløbige præsentation fra EMS (Emergency Medical Symposium) 2019 i Madrid her

LUCAS-studie

Bekymringer ift. de skader der kan opstå som følge af brug af hjertemassagemaskiner, har ført til et studie omkring netop dette: skader forbundet med hhv. manuel og mekanisk hjertemassage. Med udgangspunkt i i alt 437 patienter, hvoraf 84 modtog både manuel og mekanisk hjertemassage, og 353 modtog manuel hjertemassage alene, har man fundet, at der kan være væsentlige skader forbundet med brugen af særligt mekanisk hjertemassage (LUCAS-maskinerne). På baggrund af de fund, konkluderer forfatterne, at mekanisk hjertemassage kun bør benyttes i situationer, hvor manuel brystmassage er umulig.

Du kan læse LUCAS-studiet her.

CONDI2

(studiet blev afsluttet i 2019)

Hjertekarsygdomme er den største dødsårsag i Europa. Patienter med en akut blodprop i hjertet har - trods avanceret behandling med akut ballonudvidelse (pPC) - en høj dødelighed og sygelighed. Remote iskæmisk perkonditionering (RIC) er en ny behandlingsmetode, hvor der foretages serier af minutter-varende afklemning af blodforsyningen til en arm med en blodtryksmanchet.

 

Formålet med CONDI2-studiet var således at undersøge om RIC kunne forbedre prognosen efter akut blodprop i hjertet.

 

Hvad CONDI2-studiet viste, kan du læse mere om her.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 15-7-2021
SekretariatTilgængelighedserklæring