Skip til primært indhold

Vil du hjælpe?

Tilmeld dig som hjerteløber, eller bliv en del af regionens akuthjælperordninger. Læs mere om mulighederne her.

Hjerteløber i Region Syddanmark

Som frivillig Hjerteløber kan du være med til at redde liv i dit nærområde.

Du bliver kaldt ud via din telefon til en person, der har brug for din hjælp. Vedkommende har fået hjertestop, og det er altafgørende, at hjælpen er hurtigt fremme. 

Opgaven indebærer typisk, at du giver hjerte-lunge-redning eller hjælper med en hjertestarter, indtil ambulancen ankommer.

Du kan læse mere om ordningen "Frivillig hjerteløber" på Region Syddanmarks hjemmeside 

Akuthjælper i Region Syddanmark

De frivillige akuthjælperordninger er placeret i områder, hvor det tager lidt længere tid for ambulancen at komme frem. Aktuelt har vi 24 akuthjælperordninger i Region Syddanmark.

Man kan ikke blive akuthjælper som enkeltperson. Det er et krav, at man er med i en ordning, der udpeger en kontaktperson til regionen, og som dækker et geografisk område, hvor regionen ønsker, at der er en frivillig akuthjælperordning.

Akuthjælperne bliver kaldt ud via deres telefon, når der er sket hændelser i deres nærområde, der er så alvorlige, at ambulancerne kører med blink og sirene. De bliver kun kaldt ud, hvis de kan komme hurtigere frem end ambulanceberedskabet. 

De hændelser, som akuthjælperne kommer ud til, kan have meget forskellig karakter. Derfor er det også et krav, at akuthjælperne skal have et 12-timers førstehjælpskursus, der løbende vedligeholdes hvert år. Størstedelen af akuthjælperordningerne modtager deres årlige vedligeholdende uddannelse via Ambulance Syd.

Ambulance Syd er ligeledes leverandør af udstyr til langt de fleste akuthjælperordninger i Region Syddanmark. Du kan læse mere om ordningen her:

Frivillig akuthjælper i Region Syddanmark

Hvis du vil høre mere om, hvordan man i dit nærområde enten har eller ønsker at etablere en akuthjælperordning; så kontakt:

Martin Grum-Nymann
Regionshuset
Telefon: 21 57 05 54
Mail: mgn@rsyd.dk

 

APPFWU02V