Skip til primært indhold

Den præhospitale visitationsenhed (PHV)

PHV enheden kan starte behandling i hjemmet, hvor der ikke er behov for meget specialiseret behandling.

Vores første præhospitale visitationsenhed (PHV) startede i Odense d. 1.maj 2023. PHV enheden kan starte behandling i hjemmet, hvilket giver patienten mere tryghed og ro i forbindelse med behandling.

Desuden spare det tiden på transporten, og at vente på behandling og undersøgelser på sygehuset. En anden essentiel effekt, er at vi med denne type enheder, kan mindske risikoen for overbelægning på sygehusene. 

PHV er bemandet af en paramediciner, som er i løbende i kontakt med sine lægefaglige kollegaer, der hjælper med de medicinske vurderinger. Det bliver altså en fremskudt visitation af patienten og dermed en forlængelse af FAM. Enheden disponeres af AMK-Vagtcentralen til visitation af indlæggelser til Akutafdelingen, hvor paramedicinerne med sin faglighed og i et tæt samarbejde med tilknyttede læger skal vurdere hvad der er bedst for borgeren.

D. 1. september 2023 kommer endnu en PHV-enhed på gaden i Region Syddanmark, denne placeret i Esbjerg.

Ambulanceredder foran Traumecenter
Køretøjet for den nye præhospitale visitationsenhed
APPFWU02V