Skip til primært indhold

Spinal stabilisering

I årtier har man i den præhospitale verden betragtet stabilisering af rygsøjlen med en stabil halskrave som værende den bedste procedure for at forhindre sekundære skader på rygsøjlen under transport. I de seneste år er der dog blevet sat spørgsmålstegn ved denne procedure, fordi der har manglet undersøgelser der understøtter den.

Skader på rygsøjlen er relativt sjældne i Danmark, men de kan have alvorlige neurologiske konsekvenser.

I årtier har man i den præhospitale verden betragtet stabilisering af rygsøjlen med en stabil halskrave som værende den bedste procedure for at forhindre sekundære skader på rygsøjlen under transport. 

I de seneste år er der dog blevet sat spørgsmålstegn ved denne procedure, fordi der har manglet undersøgelser, der understøtter den.

Der blev derfor nedsat en national tværfaglig gruppe, som havde til formål at revurdere de nationale kliniske retningslinjer når det kommer til spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark. 

Læs resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser i denne rapport.

APPFWU01V