Skip til primært indhold

DUSA - Du står ikke alene

Vi er i Ambulance Syd i gang med et vigtigt forskningsprojekt

Projektet er deltager baseret og har til formål at:

 • Sikre forbedring af forebyggelse mod mental nedslidning og psykotraumer som følge af det operationelle arbejde i Ambulance Syd.
 • Bistå til udvikling af generel vejledning for forebyggelse af psykotraumer i ambulance erhvervet i Danmark

Projektet er et samarbejde mellem Ambulance Syd, 3 forskningsenheder og en bred følgegruppe.

Indtil nu har vi:

 • Forbedret viden: Forskningsresultater viser, at redderne nu har en signifikant bedre forståelse af de hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, de kan benytte sig af.
 • Støtte fra kollegaer: 18 omfavnende kollegaer har gennemgået kursusforløb ved KANT PSYK og er klar til at støtte dig både arbejdsmæssigt og privat.
 • Samarbejde med traumepsykolog: Vi arbejder netop nu at etablere et samarbejde med en privatpraktiserende traumepsykolog.
 • Effektive tiltag: Vi har indført flere effektive tiltag, herunder struktureret krisesamtale, defusing og psykologisk debriefing.
 • Ledelsesvagt: En ny døgndækkende ledelsesvagt er etableret som beskyttelsesforanstaltning for alle medarbejdere.
 • Belastningsreduktion: Tre nye ST-beredskaber og kompetencer til ST-redderne er implementeret for at nedbringe belastningen på ambulancerne.
 • Sammenhold og dialog: Vi afholder stormøder to gange årligt for at fastholde en åben og konstruktiv dialog om det gode arbejdsmiljø og trivsel.
 • Deling af viden: Redderne hos Ambulance Syd deltager anonymt i spørgeskemaundersøgelser, hvor de deler deres viden og erfaring om baggrundsfaktorer, helbred og arbejdsmiljøforhold.

Projekt DUSA består af en udviklingsdel (2020-2021) og en forskningsdel (2022-2025).

Udviklingsdelen er nu afsluttet.

Den har på baggrund af den undersøgelse i deltog i 2020, samt en række møder mellem forsker og arbejdsgruppen på Ambulance Syd, medført følgende resultater:

 • Overblik over hvilke typer af hændelser i arbejdet, der bør betragtes som mest belastende og derfor bør sikre øget forebyggelsesindsats.
 • Udvikling og implementering af formaliseret og automatiseret proces for støtte ved særlige typer af hændelser.
 • Formaliseret arbejdsgange omkring tilbud af debriefing og defusing.
 • Efteruddannelse af alle ledere i forhold til øget kompetence for at give krise støtte og forstå. reaktioner på belastning.
 • Fastholdelse af allerede eksisterende samarbejde med Dansk Krisekorps
 • Der arbejdes aktuelt på yderligere tiltag for støtte som skal implementeres

Det indledende studie har tillige dannet grundlag for igangværende arbejde på 3 videnskabelige artikler der omhandler:

 • Klassificering af hændelser der kan kategoriseres som kritiske hændelser i ambulancefaget
 • Sammenspil mellem intensitet og frekvens af belastende hændelser og risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer.
 • Sammenhængen mellem leders og egen selvvurderede kapacitet for at forstå og hjælpe ved krisereaktioner og niveauet af belastningsreaktioner efter kritiske hændelser

Netop nu er vi i gang med anden del, hvor vi skal

 • se om den forebyggelse der er i Ambulance Syd virker.
 • forstå hvilken støtte der virker hvornår – både brug af enkelt støtte og brug af mønstre af støtte over tid.
 • forstå hvilken indvirkning kørselspres har på brug af støtte og på mentale helbredsproblemer
 • forstå hvilken indvirkning social sammenhængskraft har på brug af støtte og på udvikling af helbredsproblemer
 • udvikle vejledninger til Branchen

Redderne hos ambulance syd er ambassadører for at forbedre vilkårene for alle i det præhospitale system

Dette gør de gennem spørgeskemaer hvor de helt anonymt deler deres viden og erfaring med:

 • Baggrundsfaktorer
 • Helbred
 • Arbejdsmiljøforhold og støtte
 • Konkurrerende faktorer
 • Belastninger samt oplevelse af tid efter en belastende hændelse og makkerskab hændelse

Vi opdaterer løbende, når vi har nye resultater og midtvejsevalueringer. 

 

APPFWU02V