Skip til primært indhold

DUSA - Du står ikke alene

Vi er i Ambulance Syd i gang med et vigtigt forskningsprojekt

Projektet er deltager baseret og har til formål at:

 • Sikre forbedring af forebyggelse mod mental nedslidning og psykotraumer som følge af det operationelle arbejde i Ambulance Syd.
 • Bistå til udvikling af generel vejledning for forebyggelse af psykotraumer i ambulance erhvervet i Danmark

Projektet er et samarbejde mellem Ambulance Syd, 3 forskningsenheder og en bred følgegruppe.

Indtil nu har vi:

 • Afdækket behov og parathed for at udvikle og implementere yderlig støtte
 • Afdækket hvilke overordnede kategorier af belastninger der kan betragtes som særligt psykisk belastende
 • Implementeret nye støttetiltag og systematisering af brug af eksisterende støtte tiltag
 • Grundlagt en baseline for evaluering af støttens betydning.

Nu to år efter opstart af projekt Du Står ikke Alene (DUSA) er vi ved at være klar til anden del af projektet.

Projekt DUSA består af en udviklingsdel (2020-2021) og en forskningsdel (2022-2025).

Udviklingsdelen er nu afsluttet.

Den har på baggrund af den undersøgelse i deltog i 2020, samt en række møder mellem forsker og arbejdsgruppen på Ambulance Syd, medført følgende resultater:

 • Overblik over hvilke typer af hændelser i arbejdet, der bør betragtes som mest belastende og derfor bør sikre øget forebyggelsesindsats.
 • Udvikling og implementering af formaliseret og automatiseret proces for støtte ved særlige typer af hændelser.
 • Formaliseret arbejdsgange omkring tilbud af debriefing og defusing.
 • Efteruddannelse af alle ledere i forhold til øget kompetence for at give krise støtte og forstå. reaktioner på belastning.
 • Fastholdelse af allerede eksisterende samarbejde med Dansk Krisekorps
 • Der arbejdes aktuelt på yderligere tiltag for støtte som skal implementeres

Det indledende studie har tillige dannet grundlag for igangværende arbejde på 3 videnskabelige artikler der omhandler:

 • Klassificering af hændelser der kan kategoriseres som kritiske hændelser i ambulancefaget
 • Sammenspil mellem intensitet og frekvens af belastende hændelser og risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer.
 • Sammenhængen mellem leders og egen selvvurderede kapacitet for at forstå og hjælpe ved krisereaktioner og niveauet af belastningsreaktioner efter kritiske hændelser

Netop nu er vi i gang med anden del, hvor vi skal

 • se om den forebyggelse der er i Ambulance Syd virker.
 • forstå hvilken støtte der virker hvornår – både brug af enkelt støtte og brug af mønstre af støtte over tid.
 • forstå hvilken indvirkning kørselspres har på brug af støtte og på mentale helbredsproblemer
 • forstå hvilken indvirkning social sammenhængskraft har på brug af støtte og på udvikling af helbredsproblemer
 • udvikle vejledninger til Branchen

Redderne hos ambulance syd er ambassadører for at forbedre vilkårene for alle i det præhospitale system

Dette gør de gennem spørgeskemaer hvor de helt anonymt deler deres viden og erfaring med:

 • Baggrundsfaktorer
 • Helbred
 • Arbejdsmiljøforhold og støtte
 • Konkurrerende faktorer
 • Belastninger samt oplevelse af tid efter en belastende hændelse og makkerskab hændelse

Vi opdaterer løbende, når vi har nye resultater og midtvejsevalueringer. 

Den igangværende spørgeundersøgelse i Ambulance Syd er i gang og forventes afsluttet i august.

APPFWU02V