Skip til primært indhold

Organisationen

Ambulance Syd er en offentligt drevet ambulanceoperatør. Vores primære opgave er at hjælpe borgerne i Region Syddanmark

Ambulance Syd overtog den 18. august 2016 ambulancedriften i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Vi er en offentlig drevet ambulanceoperatør, organiseret som en driftsenhed under direktionen i Region Syddanmark.

Vores hovedopgave er at levere præhospitale beredskaber til Region Syddanmarks præhospitale virksomhed. Vi samarbejder med afdelingen for sundhedsplanlægning og den præhospitale virksomhed – herunder AMK-vagtcentralen. Desuden samarbejder vi med de øvrige driftsenheder i Regionen, primært de fem sygehuse.

Ambulance Syd er opbygget med en fælles linjeledelse bestående af direktøren, driftschefen, HR - og økonomichef og administrationschefen.

Virksomhedens 39 ambulancestationer er opdelt i seks områder, der hver er ledet af en områdeleder. Områdelederne referer til driftschefen. Desuden er der til driftsorganisationen tilknyttet en administration med ansvar for at skabe og vedligeholde de nødvendige rammer for ambulancedriften.

 

 

APPFWU02V