Skip til primært indhold

Organisationen

Ambulance Syd er en offentligt drevet ambulanceoperatør. Vores primære opgave er at hjælpe borgerne i Region Syddanmark

Ambulance Syd overtog den 18. august 2016 ambulancedriften i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Vi er en offentlig drevet ambulanceoperatør, organiseret som en driftsenhed under direktionen i Region Syddanmark. Regionsrådet vedtog den 23. januar 2023 den længe ventede ambulancestrategi. Stolt kan vi sige at Ambulance Syd, som vi kender det i dag med regional ambulancedrift i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn, forbliver og som minimum frem til 2035.

Ved at bibeholde Regionens eget ambulanceselskab sikres en større robusthed i opgavevaretagelsen, bl.a. ved at regionen selv har kompetence og erfaring med at drive en vigtig samfundsmæssig opgave. Man ønsker således at bibeholde disse kompetencer, erfaringer og driftssikkerhed ved selv at stå for en del af ambulancetjenesten.

Vores hovedopgave er at levere præhospitale beredskaber til Region Syddanmarks præhospitale virksomhed. Vi samarbejder med afdelingen for sundhedsplanlægning og den præhospitale virksomhed – herunder AMK-vagtcentralen. Desuden samarbejder vi med de øvrige driftsenheder i Regionen, primært de fem sygehuse.

Virksomhedens 39 ambulancestationer er opdelt i otte områder, der hver er ledet af en områdeleder. Områdelederne referer til driftschefen. Desuden er der til driftsorganisationen tilknyttet en administration med ansvar for at skabe og vedligeholde de nødvendige rammer for ambulancedriften.

 

 

organisatonsdiagram

APPFWU02V