Skip til primært indhold

Brugertilfredshedsundersøgelse på det præhospitale område

Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 1-1-2 og fået sendt en akutambulance i august eller september 2019.

Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 1-1-2 og fået sendt en akutambulance i august eller september 2019. Flere af regionerne har tidligere gennemført lignende undersøgelser i egen region, men det er første gang, at landets fem præhospitale akutberedskaber har gennemført en samlet undersøgelse med enslydende spørgsmål på tværs af regionerne.

Regionerne har leveret dataudtræk, mens udviklings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, har stået for indsamling af svar, analyse og rapporter. 

Klik her for at læse undersøgelsen af brugertilfredsheden på det præhospitale område 

APPFWU01V