Skip til primært indhold

Mission, vision og værdier

Vores fælles grundlag er opbygget af både Region Syddanmarks og vores egne interne værdier, udpeget af medarbejderne selv, som vi forpligter os til at efterleve i alle henseender.

Patienten i Centrum - Nu og i fremtiden

Ambulance Syds organisationsgrundlag er, at vi er her for patientens skyld. I alle henseender er patienten i centrum. Som en del af Region Syddanmark påtager vi os vores del af ansvaret for, at patienten og pårørende oplever en kompetent, professionel og nærværende behandling. For at dette kan lykkes skal vores fundament være stærkt. Det sikrer vi kun gennem et fælles grundlag og i et solidt fællesskab med medarbejdere, som er fagligt dygtige og som er glade for at arbejde hos Ambulance Syd.

Patienten i centrum

Vores fælles grundlag er opbygget af både Region Syddanmarks og vores egne interne værdier, udpeget af medarbejderne selv, som vi forpligter os til at efterleve i alle henseender.  

Region Syddanmarks værdier er:

 1. Ordentlighed i det vi gør og siger
 2. Vækst i fagligheden
 3. Rum til fornyelse og begejstring
   

Ambulance Syds egne værdier er:

 1. Stolthed
 2. Sammenhold
 3. Tillid

Vores vision er at være den bedste Ambulancetjeneste i Danmark - målt på medarbejdertilfredshed, til gavn for vores patienter. 

Ambulance Syds værdier

 

Ambulance Syds strategiske pejlemærke er ”Patienten i centrum”. Det betyder, at vi i alle beslutninger og handlinger altid tænker på betydningen heraf for vores patienter. Vi behandler alle patienter ens uafhængigt af etnicitet, religiøse forhold, køn, alder og økonomiske forhold såvel som social status.

Ambulance Syd er en del af den regionale syddanske organisation, og Ambulance Syd skal i forhold til ambulancedriften arbejde inden for og understøtte de pejlemærker og mål, der er formuleret på det præhospitale område i Region Syddanmark. Det præhospitale område har formuleret følgende målsætninger for den præhospitale indsats:

 • At redde liv
 • Forbedre helbredsudsigter
 • Formindske smerter og andre symptomer
 • Afkorte samlede sygdomsforløb
 • Yde omsorg og ikke mindst at skabe tryghed
 • Den præhospitale indsats gennemføres koordineret på et højt fagligt niveau
APPFWU01V