Skip til primært indhold

Sådan bliver du paramediciner

Paramedicineruddannelsen er en overbygning til uddannelsen som ambulancebehandler.

For at komme i betragtning til uddannelsen, er der en række krav du skal opfylde:  

Adgangskrav

  • Du skal være uddannet ambulancebehandler
  • Du skal have kørt som ambulancebehandler i min. 3 år
  • Du skal under uddannelsen være ansat hos en privat eller offentlig udbyder af ambulancetjeneste

Paramedicineruddannelsen er modulopbygget. Modulerne veksler mellem teori og praktik i hhv. ambulance og på sygehuse.

Inden den egentlige uddannelse starter, vil du blive tilbudt et otte ugers introduktionsforløb, som foregår via en online læringsplatform, så du kan følge forløbet hjemmefra. Målet med introduktionsforløbet er at hjælpe dig med at opdatere din faglige viden, så du er godt forberedt på paramedicineruddannelsen.

Du kan læse mere om paramedicineruddannelsen på professionshøjskolen UCNs hjemmeside

Paramediciner
APPFWU01V