Skip til primært indhold

Ambulance Syd overtog den 18. august 2016 ambulancedriften i Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Vi er en offentlig drevet ambulanceoperatør, organiseret som en driftsenhed under direktionen i Region Syddanmark.

Vores hovedopgave er at levere præhospitale beredskaber til Region Syddanmarks præhospitale virksomhed.

Vi samarbejder med afdelingen for sundhedsplanlægning og den præhospitale virksomhed – herunder AMK-vagtcentralen. Desuden samarbejder vi med de øvrige driftsenheder i Regionen, primært de fem sygehuse.

APPFWU01V