Skip til primært indhold

Ofte stillede spørgsmål i forhold til ambulancebehandlerelevuddannelsen

Vi har samlet nogle af de spørgsmål som man ofte har når man ønsker at søge ind som elev hos Ambulance Syd

Ja - grundforløbet skal gennemføres, inden du kan blive optaget på hovedforløbet for uddannelsen til ambulancebehandler. Hvis du har kontrakt med Ambulance Syd om start på hovedforløbet, så sørger vi for, at du tilmeldes et reduceret grundforløb á 10 ugers varighed. Uden kontrakt kan du tilmelde dig grundforløbet á 20 ugers varighed.

Vi henviser til Rybners Tekniske skole i Esbjerg eller U-Nord i Hillerød vedrørende optagelse på grundforløb á 20 ugers varighed.

Vi får mange ansøgninger årligt i forhold til det antal, vi skal ansætte. Set i det perspektiv, kan det synes svært.

Nej – Dette klarer Ambulance Syd i forbindelse med en elevkontrakt

Ansættelse vil typisk være det efterfølgende år, efter optagelsesdagen

For elever der ansættes i Ambulance Syd, gennemføres skoleperioderne som hovedregel på Rybners i Esbjerg.

Ja, under skoleperioderne på erhvervsskolen er der mulighed for at bo på skolehjem. For at være berettiget til at bo på skolehjem, kræves fem kvarters transport uden ventetid med offentlige transportmidler fra bopæl til skolen. Skolehjem under hoved forløbet er uden beregning for eleven. Skolehjem under grundforløb er for elevens egen regning.

Arbejdstiden er oftest skiftende arbejdstider. Det kan være dag/aften/nat – både i weekender og på helligdage

Nej, dette er ikke et optagelseskrav.

Man skal være fyldt minimum 21 år, og der er ingen øvre aldersgrænse

Ja – Du kan eftersende indtil jobopslaget udløber, vær meget omhyggelig med at vedhæfte alle dokumenter.

Se Adgangskrav for elever i Ambulance Syd – Derudover er der fokus på kommunikation, samarbejdsevne, empati og selvindsigt

Du skal ansøge elektronisk, hvor du skal besvare spørgsmål, uploade CV og motiveret ansøgning mm.

Der er flere tests og øvelser, i forbindelse med vores optagelsesdage, som er en del af det samlede vurderingsgrundlag. Selv om du består alle tests og øvelser, kan meget egnede kandidater desværre stadig modtage et afslag, da vi ofte har flere ansøgere til optagelsesforløbet end vi skal bruge.

Du kan kun søge elektronisk via jobopslag, så hold øje

Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. som sygeplejerske, vil du kunne opnå merit fordele af sygehuspraktikken. Det er skolerne, der i samarbejde med TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd) bevilger merit.

Nej, det er desværre ikke muligt at køre med på ambulancerne. Dette af hensyn til både dig, patienter og tavshedspligt

Hvis du bliver optaget som voksenelev (over 25 år), vil dit uddannelsesforløb oftest blive afkortet med 8 uger i slutningen af uddannelsen. Det vil sige, at du bliver uddannet 2 måneder tidligere end ungdomseleverne (under 25 år) på samme hold

Både ambulancebehandlerelever og uddannet ambulanceredder er i Ambulance Syd ansat under FOA overenskomst vedrørende løn - og arbejdsforhold for ambulanceuddannet personale i regioner.

Her kan du læse mere om løn - og arbejdsforhold hos FOA

Elever er ikke omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser

APPFWU02V