Skip til primært indhold

Elev på Ærø

Nu har du muligheden for at kombinere ø-livet med en spændende karriere som ambulancebehandler.

Elevforløb som ambulancebehandlerelev hos Ambulance Syd på Ærø

Som ambulancebehandlerelev hos Ambulance Syd får du en unik mulighed for at uddanne dig inden for det akutte præhospitale område. Din karriere kan tage fart, og du kan gøre en forskel hver dag. 

Ansøgning og optagelse: Vi søger ambulancebehandlerelever én gang om året. Næste gang du har mulighed, for at søge er til august 2024 med opstart på uddannelsen i 2025.

 

Kort om uddannelsen

Som ambulancebehandler rykker du ud til tilskadekomne eller syge mennesker. På uddannelsen lærer du at vurdere en patients tilstand, yde en kvalificeret behandling af syge og tilskadekomne, og give behandling på ulykkesstedet og i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning.

Du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme. Du lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt i akutte situationer; også når tingene skal gå stærkt.

For at blive optaget på grundforløbet skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have bestået grundforløbet og have opnået en praktikplads.

De to godkendte erhvervsskoler, Rybners, Esbjerg eller U/NORD, Hillerød kan kontaktes for nærmere information omkring optagelse på grundforløbet. Det er ikke en forudsætning, at du har taget grundforløbet før du søger hos Ambulance Syd.

Varighed og indhold

Uddannelsen, på hovedforløbet, varer 3 år og 7 måneder, og der veksles mellem skoleophold og praktik. Du vil få undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, beredskabsfag, materielkendskab, farmakologi, sundheds- og sygdomslære og traumatologi. Du skal også have fag som psykologi og samfundslære. Du får desuden kørekort kategori C og chaufførkort.

Her er nogle nøglepunkter om elevforløbet:

Praktik

Forventningen er, at to tredjedele af dine vagter under uddannelsen afholdes på vores station på Ærø. Den øvrige kørselspraktik finder sted i Svendborg.

Indlogering

Når du har din praktik i Svendborg, sørger vi for indlogering tæt på vores station der.

Vi ser frem til at byde dig velkommen som en del af vores team på Ærø.

APPFWU01V