Skip til primært indhold

Køretøjer

Vi leverer præhospitale beredskaber som primært består af ambulancer. Der leveres desuden et mindre antal akutbiler, akutlægebiler og liggende sygetransporter. Som moderne organisation i konstant udvikling, er vores køretøjer udstyret med relevant medicin og avanceret udstyr.

Ambulancer

Almindelige ambulancer

Alle ambulancerne er opbygget og indrettet med tanke på sikker transport af syge eller tilskadekomne til eller fra et behandlingssted. Avanceret udstyr gør det muligt at påbegynde behandling på ulykkesstedet og under transporten. Ambulancerne er bemandet af højt kvalificeret personale - oftest er det en ambulanceassistent og en ambulancebehandler. Der er, foruden patienten, plads til 2 ved båren og 2 foran i bilen. Til mere komplicerede transporter, kan det være nødvendigt at sende en specialambulance, såsom en Babyambulance eller en XL ambulance.

I denne video kan du se hvordan ambulancen ser ud indefra:

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Babyambulancer

En såkaldt ”Babylance” er specielt indrettet til at kunne overflytte for tidligt fødte babyer og kritisk syg børn op til 2 år fra et hospital til et andet sammen med deres forældre. Køretøjet er indrettet med to rum – et familierum og et behandlerrum hvor barnet ligger i kuvøsen og kan overvåges af fagpersoner og specialister. Specialkuvøser kan køres direkte ind i ambulancen, lyskilder kan tilpasses situationen, lydniveau er mindsket kraftigt og den er indrettet på en måde der gør, at rystelser stort set undgås. Indretningen skal sikre, at barnets tilstand forbliver stabil og avanceret udstyr gør det muligt for personalet at forberede sig bedst muligt på den efterfølgende behandling under transporttiden.

XL ambulancer

XL ambulancerne er specialfremstillede større ambulancer med påmonteret lift, der muliggør håndtering og transport af hospitalssenge, kuvøser og patienter der er lidt større end gennemsnittet. De bruges fx til at fragte intensiv-patienter i sengen. Ved eksempelvis overflytning mellem sygehuse er her bedre plads til at medtage personale fra de pågældende sygehuse, typisk en anæstesisygeplejerske og en læge. Dermed bliver det en slags rullende intensivafdeling. Der er plads til 1 patient, der er 4 siddepladser ved båren og desuden 2 siddepladser foran, hvor en eventuelt pårørende kan sidde. De særlige hjælpemidler giver ambulanceredderne bedre arbejdsvilkår, sikrer at patienter kan spændes ordentligt fast og at transporten sker under værdige og komfortable vilkår.

Akutbil, PHV og akutlægebil 

Akutbil

De første minutter efter en ulykke kan være afgørende for det videre forløb. Ved alvorlige livs- eller førlighedstruende tilstande, sendes der, ud over en ambulance, også en akutbil og/eller en akutlægebil, for at supplere ambulanceindsatsen med bedst mulige kompetencer så tidligt i forløbet som muligt. En akutbil er bemandet med en specialuddannet redder, kaldet en ”paramediciner”. Akutbilen er ikke indrettet med båre og medtager derfor ikke patienter, men i visse situationer vil paramedicineren følge med patienten i ambulancen til nærmeste behandlingssted. 

Præhospital Visitationsenhed (PHV)

Ligesom akutbilen er denne enhed bemandet af en paramediciner, og kan ikke medtage patienter. Bilen er udstyret med special udstyr som gør det  muligt at foretage en grundig visitation af patienten i hjemmet, blandt andet ultralydsscanner, udstyr til analyse af blodprøver og måling af infektionstal. Paramedicineren kan i tæt samarbejde med lægefaglige kollegaer, vurdere hvad der er bedst for patienten, og om en eventuel behandling trygt kan startes i hjemmet. 

Akutlægebil

Ligesom akutbilen, kan akutlægebilen sendes ud ved alvorlige livs- eller førlighedstruende tilstande. En akutlægebil er bemandet med en speciallæge. Akutlægebilen er ikke indrettet med båre og medtager derfor ikke patienter, men i visse situationer vil speciallægen følge med patienten i ambulancen til nærmeste behandlingssted.  

 
Sygetransport

Liggende sygetransport

Patienter der skal transporteres liggende, og som ikke har brug for behandling undervejs, kan transporteres i en sygetransporter. Der kan være tale om transport mellem hjem og/eller behandlingssteder. Den er opbygget som en ambulance, dog uden det udstyr der benyttes til at behandle patienter under transport. Der er dog mulighed for at give patienten ilt. Der er plads til en båre til den liggende patient og en siddende person ved siden af. En sygetransporter er bemandet af to sygetransportreddere, som er specialuddannet i at udføre komfortabel patientbefordring af denne specifikke patientgruppe.

I denne video kan du se hvordan sygetransportbilen ser ud indefra:  

 

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V